Bài 18: Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)

Câu 4 trang 40 Lịch Sử 5 bài 18

Câu 4 trang 40 Lịch Sử 5 bài 18

Trả lời câu hỏi 4 bài 18 trang 40 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)

Câu 3 trang 40 Lịch Sử 5 bài 18

Câu 3 trang 40 Lịch Sử 5 bài 18

Trả lời câu hỏi 3 bài 18 trang 40 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)

Câu 2 trang 40 Lịch Sử 5 bài 18

Câu 2 trang 40 Lịch Sử 5 bài 18

Trả lời câu hỏi 2 bài 18 trang 40 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)

Câu 1 trang 40 bài 18 Lịch Sử 5

Câu 1 trang 40 bài 18 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 1 trang 40 sách giáo khoa Lịch sử lớp 5, bài 18 : Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám ...