Trả lời câu hỏi trang 36 SGK Lịch Sử 5 bài 16

Xuất bản: 29/11/2018 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi bài 16 trang 36 sách giáo khoa lịch sử 5 về bài học hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì?

Trả lời câu hỏi bài 16 trang 36 SGK Lịch Sử 5

Trả lời​​​​​​​

Đại hội chỉ rõ rằng: để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi, phải phát triển tinh thần yêu nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân.

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ II hay Đại hội đại biểu lần II của Đảng diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951 ở xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. Tham dự đại hội có tất cả là 158 đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho 766.349 đảng viên cả nước.

Ý nghĩa

Đại hội đại biểu lần II của Đảng được xem như là mốc đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam.[6] Đại hội đã đưa Đảng Cộng sản Việt Nam từ việc hoạt động bí mật dưới tên gọi Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương ra hoạt động công khai trở lại dưới tên gọi mới là Đảng Lao động Việt Nam.

Xem thêm

>>> Bài trước: Trả lời câu hỏi bài 15 sgk lịch sử 5

>>> Bài tiếp theo: Câu 1 trang 37 Lịch Sử 5

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM