Câu 1 trang 37 Lịch Sử 5

Xuất bản: 29/11/2018 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi 1 bài 16 trang 37 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?

Giải bài tập Lịch sử 5 bài 16 SGK

Trả lời

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ II đã chỉ rõ rằng: Để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi, phải phát triển tinh thần yêu nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân.

Đại hội đã quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước Đông Dương Đảng Mác-Lênin riêng. Ở Việt Nam Đại hội thành lập Đảng Lao động Việt Nam và đưa Đảng ra hoạt động công khai.

Xem thêm

>>> Bài trước: Trả lời câu hỏi trang 36 SGK Lịch Sử 5 bài 16

>>> Bài tiếp theo: Câu 2 trang 37 Lịch Sử 5

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM