Địa 11 bài 1

Nội dung soạn địa 11 bài 1 dưới đây sẽ giúp các bạn nắm được các kiến thức trọng tâm của bài học này qua phần sơ lược lý thuyết và hướng dẫn cách trả lời các câu hỏi bài tập trang 7 đến 9 trong sách giáo khoa môn Địa Lí lớp 11.

Kiến thức cơ bản bài 1 địa 11

Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Hiện nay, trên thế giới có trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, có sự tương phản rõ rệt về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, được phân thành hai nhóm nước.

 I. Các nước phát triển 

+ Còn gọi là nhóm nước Bắc (đa số nước phát triển nằm ở phía bắc các nước đang phát triển). 

+ Có GDP lớn, GDP bình quân đầu người cao, đầu tư ra nước ngoài nhiều.

+ Trong cơ cấu GDP và cơ cấu lao động, khu vực III (dịch vụ) chiếm tỉ trọng rất cao, khu vực 1 (nông - lâm - ngư nghiệp) chiếm tỉ
trọng rất thấp. 

  • • 7 nước phát triển nhất (nhóm G7) là Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Anh, Pháp, Ca-na-đa, I-ta-li-a. 
  • • Đầu tư ra nước ngoài của các nước phát triển ngày nay có đặc điểm: quy mô lớn, đầu tư đan xen lẫn nhau, lĩnh vực đầu tư là thế mạnh của nước. 

II. Các nước đang phát triển

+ Còn gọi là nhóm nước Nam

+ Có nền kinh tế phát triển còn chậm, GDP bình quân đầu người còn thấp, nợ nước ngoài nhiều. 

  • • Hầu hết các nước đang phát triển đều nợ nước ngoài (tổng số nợ năm 1998 lên đến 2465 tỉ USD), nhiều nước có nợ nước ngoài lớn hơn GNI của mình.
  • • Một số ít nước có GDP bình quân đầu người cao, nhờ thu nhập chủ yếu vào bán nguyên liệu thô có giá trị cao như Cô-oét, Ca Ta, Liên Bang các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất...
  • • Một số nước và vùng lãnh thổ đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, với sự phát triển nhanh vượt bậc của quá trình công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu, nhiều sản phẩm công nghiệp có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới, khu  vực dịch vụ phát triển nhanh, gọi là nước hay vùng lãnh thổ công nghiệp mới (NIC viết tắt New Industrialized Country). , 

* Nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển, còn khác nhau về chỉ số phát triển con người (HDI) và nhiều chỉ tiêu xã hội khác (tỉ lệ tăng dân số tự nhiên, tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử...).

Câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Địa lí 11

Câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Địa lí 11

Câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Địa lí 11 về nêu một số thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra và kể tên một số ngành dịch vụ cần đến nhiều tri thức

Giải bài 1 trang 9 SGK Địa Lí 11

Giải bài 1 trang 9 SGK Địa Lí 11

Hướng dẫn giải bài 1 trang 9 SGK Địa 11 - Những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển

Giải bài 2 trang 9 SGK địa 11

Giải bài 2 trang 9 SGK địa 11

Hướng dẫn giải bài 2 trang 9 sách giáo khoa địa 11: Đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế - xã hội thế giới

Bài 3 trang 9 sgk địa 11

Bài 3 trang 9 sgk địa 11

Giải bài 1 trang 9 SGK Địa lí 11 với nội dung vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm và nhận xét.