Bài 3 trang 9 sgk địa 11

Giải bài 3 trang 9 sách giáo khoa đia 11. Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm và nhận xét.

Yêu cầu: Dựa vào bảng số liệu, vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm. Rút ra nhận xét.

Năm 1990 1998 2000 2004
Tổng nợ 1310 2465 2498 2724

Trả lời bài 3 trang 9 sgk địa lí lớp 11

- Biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm.

Biểu đồ tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển giai đoạn 1990 - 2004

- Nhận xét: Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển tăng nhanh, từ 1990 đến 2004 tăng lên gấp 2 lần.

Tham khảo thêm: Hướng dẫn soạn địa 11 bài 1

Trên đây là hướng dẫn cách giải bài tập 3 trang 9 SGK địa lí 11 của Đọc Tài Liệu. Mong rằng qua bài viết này sẽ giúp các em tham khảo và học tốt hơn môn học này.

Hướng dẫn soạn địa 11 hay

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu