Giải bài 1 trang 9 SGK Địa Lí 11

Hướng dẫn giải bài 1 trang 9 SGK Địa 11 - Những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển

Dưới đây là chi tiết hướng dẫn giải bài 1 trang 9 SGK Địa Lí 11 đã được Đọc Tài Liệu biên soạn.

Mời các em cùng tham khảo:

Đề bài: Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển.

Hướng dẫn: Các em vận dụng các kiến thức đã được học hoặc có thể xem lại các kiến thức quan trọng qua tài liệu soạn địa 11 bài 1 của chúng tôi.

Trả lời bài 1 trang 9 SGK địa 11

Những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển là:

  • Các nước phát triển có tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người người (GDP/người) cao, đầu tư ra nước ngoài (FDI) nhiều, chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức cao.
  • Các nước đang phát triển thường có GDP/người thấp, nợ nước ngoài nhiều và chỉ số HDI ở mức thấp. Trong nhóm nước đang phát triển, một số nước và vùng lãnh thổ đã trải qua quá trình công nghiệp hóa và đạt được trình độ phát triển nhất định về công nghiệp, gọi chung là các nước công nghiệp mới NICS như: Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan, Bra-xin, Ác-hen-ti-na,...
  • Các nước phát triển có giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn và thực hiện đầu tư đan xen nhau, mỗi nước đầu tư vào các nước khác nhau ở lĩnh vực thế mạnh của mình.
  • Phần lớn các nước đang phát triển đềucó nợ nước ngoài và nhiều nước khó có khả năng thanh toán nợ.
  • Tuổi thọ trung bình (năm 2005): thế giới: 67, các nước phát triển: 76, các nước đang phát triển: 65.
  • Chỉ số HDI (năm 2003): thế giới: 0,741; các nước phát triển: 0,855; các nước đang phát triển: 0,694.

Trên đây là hướng dẫn và câu trả lời bài 1 trang 9 SGK địa 11 của ĐọcTàiLiệu đã chia sẻ với mục đích giúp các em tham khảo. Chúc các em luôn học tốt.

Hướng dẫn soạn địa lí 11 hay nhất.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu