Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Bài 1 trang 12 SGK Địa lí 11

Bài 1 trang 12 SGK Địa lí 11

Giải bài 1 trang 12 SGK Địa lí 11 với nội dung trình bày các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế và nó dẫn đến những hệ quả gì?

Bài 2 trang 12 SGK Địa lí 11

Bài 2 trang 12 SGK Địa lí 11

Giải bài 2 trang 12 SGK Địa lí 11 với nội dung các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những cơ sở nào?

Bài 3 trang 12 SGK Địa lí 11

Bài 3 trang 12 SGK Địa lí 11

Giải bài 3 trang 12 SGK Địa lí 11 với nội dung xác định các nước thành viên của các tổ chức EU, ASEAN, NAFTA, MERCOSUR