Giải bài 2 trang 9 SGK địa 11

Hướng dẫn giải bài 2 trang 9 sách giáo khoa địa 11: Đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế - xã hội thế giới

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết giải bài 2 trang 9 SGK địa 11 để các em cùng tham khảo:

Yêu cầu: Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế - xã hội thế giới.

Hướng dẫn: Các em vận dụng các kiến thức đã được học tại III trang 8 SGK hoặc xem phần sơ lược kiến thức quan trọng ở tài liệu soạn địa 11 bài 1 của Đọc Tài Liệu.

Trả lời bài 2 trang 9 sgk địa lí 11

1. Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế - xã hội thế giới là sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao. Đây là các công nghệ dựa vào những thành tựu khoa học mới, với hàm lượng tri thức cao. Các công nghệ này đã tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, bốn công nghệ trụ cột tạo ra nhiều thành tựu nhất, bao gồm: công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin

2. Các tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến sự phát triển kinh tế - xã hội là:

  • • Khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, có thể làm ra sản phẩm (sản xuất phần mềm các ngành công điện tử,...).
  • • Xuất hiện các ngành công nghiệp có hàm lượng kĩ thuật cao (sản xuất vật liệu mới, công nghệ gen,...) các dịch vụ nhiều kiến thức (bảo hiểm, viễn thông,..).
  • • Thay đổi cơ cấu lao động: Tỉ lệ những người làm việc bằng trí óc để trực tiếp tạo ra sản phẩm (như các lập trình viên, những nhà thiết kế công nghệ, sản phẩm trên máy tính...) ngày càng cao.
  • • Phát triển nhanh chóng mậu dịch quốc tế, đầu tư của nước ngoài trên phạm vi toàn cầu.

Xem thêm bài tiếp theoBài 3 trang 9 sgk địa 11

Trên đây là hướng dẫn và câu trả lời bài 2 trang 9 SGK địa 11 của Đọc Tài Liệu đã chia sẻ với mục đích giúp các em tham khảo. Chúc các em luôn học tốt.

Hướng dẫn soạn địa 11 hay nhất.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu