Writing Worksheets Unit 12 lớp 7 Explore English

Xuất bản: 08/11/2022 - Tác giả:

Writing Worksheets Unit 12 lớp 7 Explore English hướng dẫn dịch và trả lời câu hỏi trang 150 sgk tiếng anh 7 Cánh Diều

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung Writing Worksheets - Unit 12: WE'RE GOING TO VOLUNTEER! Với hướng dẫn dịch và giải sgk tiếng Anh 7 Cánh Diều - Explore English dưới đây chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Writing Worksheets Unit 12 lớp 7 Explore English

1. Complete the sentences using the correct form of be going to.

(Hoàn thành câu sử dụng dạng đúng của be going to)

Answer

a. are going to have

b. are going to get

c. are going to make

Dịch

a. Chúng tớ sẽ bán một số đồ cũ. Chúng tớ muốn mọi người tái chế và tái sử dụng các nguyên liệu cũ

b. Chúng tớ sẽ bảo mọi người trong lớp mang những đồ đã sử dụng như quần áo, sách vở, sách và đĩa CD

c. Chúng tớ sẽ là các bức poster và các tờ rơi quảng cáo và đặt nó quanh trường.

2. Write sentences using be going to. What are you going to do for the events. Complete the row at the bottom with your own ideas.

(Viết câu sử dụng be going to. Bạn sẽ làm gì cho các sự kiện. Hoàn thành hàng ở dưới cùng với ý tưởng của riêng bạn)

Answer

World Water Day

(March 22)

I am going to take shorter showers to save water

Green Consumer Day

(September 28)

I going to use less plastic bag

World Wildlife Week

(October 2-8)

I am going to donate money to local wildlife foundation

Halloween

(October 31)

I am going to wear scary costumes to play “Trick or treat

Vietnamese Teacher’s Day

(November 20)

I will prepare presents for my teachers

Christmas

(December 25)

I will have dinner with my family.

3. Now write your plan for a class project or an event on a separate sheet of paper.Describe the project/event and your duties. Write 60-80 words.

(Bây giờ viết kế hoach của bạn về một dự án của lớp hoặc một sự kiện vào một tờ giấy riêng. Miêu tả dự án/ sự kiện và nhiệm vụ của bạn. Viết từ 60-80 từ)

Answer

Project Plan

We are going to have a sale of cookies, cupcakes next week to raise money for children in local orphanage. We are going to sell home-made cakes, cookies with suitable prices. We are going to make posters and flyers, and put them around the school.

Dịch

Kế hoạch dự án

Chúng tớ sẽ tổ chức bán bánh quy, bánh nướng nhỏ vào tuần tới để gây quỹ cho trẻ em ở trại trẻ mồ côi địa phương. Chúng tớ sẽ bán các loại bánh ngọt, bánh quy nhà làm với giá cả phù hợp. Chúng tớ sẽ làm áp phích và tờ rơi, và đặt chúng xung quanh trường.

Xem thêm các bài học khác trong Unit 12 lớp 7 Explore English

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập Unit 12 Tiếng Anh 7 Writing Worksheets. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM