Communication Unit 12 lớp 7 Explore English

Xuất bản: 25/10/2022 - Cập nhật: 08/11/2022 - Tác giả:

Communication Unit 12 lớp 7 Explore English hướng dẫn dịch và trả lời câu hỏi trang 125 sgk tiếng anh 7 Cánh Diều

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung Communication - Unit 12: WE'RE GOING TO VOLUNTEER! Với hướng dẫn dịch và giải sgk tiếng Anh 7 Cánh Diều - Explore English dưới đây chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Communication Unit 12 lớp 7 Explore English

Plan a school charity sale. Work in a group of three. Find out what your group members are going to do. Then complete the chart. Student A: Look at the chart below. Student B: Look at the chart on 135. Student C: Look at the chart on page 137.

(Lập kế hoạch bán hàng từ thiện cho trường học. Làm việc theo nhóm ba người. Tìm hiểu xem các thành viên trong nhóm của bạn sẽ làm gì. Sau đó hoàn thành biểu đồ. Học sinh A: Nhìn vào biểu đồ dưới đây. Học sinh B: Nhìn vào biểu đồ ở trang 135. Học sinh C: Nhìn vào biểu đồ ở trang 137.)

Communication Unit 12 lớp 7 Explore English ảnh trang 125
Communication Unit 12 lớp 7 Explore English ảnh trang 135
Communication Unit 12 lớp 7 Explore English ảnh trang 137
Answer

WhenStudent AStudent BStudent C
todayDesign a T-shirtPlan the entertainmentPlan the poster design
tomorrowMake decorationsBuy balloonsMake posters
next weekBuy plates and cupsPut up decorationsChoose the music
on the day of the partySell the drinksMake sandwichesSell sandwiches

Xem thêm các bài học khác trong Unit 12 lớp 7 Explore English

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập Unit 12 Tiếng Anh 7 Communication. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM