Writing Worksheets Unit 9 lớp 7 Explore English

Xuất bản: 31/10/2022 - Cập nhật: 08/11/2022 - Tác giả:

Writing Worksheets Unit 9 lớp 7 Explore English hướng dẫn dịch và trả lời câu hỏi trang 147 sgk tiếng anh 7 Cánh Diều

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung Writing Worksheets - Unit 9: I OFTEN PLAY GAMES AFTER SCHOOL! Với hướng dẫn dịch và giải sgk tiếng Anh 7 Cánh Diều - Explore English dưới đây chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Writing Worksheets Unit 9 lớp 7 Explore English

1. Unscramble the words to make sentences.

(Sắp xếp lại các từ sau thành câu hoàn chỉnh)

Answer

a. I often go to school on foot

b. Tom travels to school by bus every day.

c. It takes me ten minutes to walk to school.

d. Is your house far from your school?

e. Do you go past any shops on your ways to school?

Dịch

a. Tớ thường đi bộ đến trường

b. Tom đi đến trường bằng xe buýt hàng ngày

c. Tớ mất mười phút để đi bộ đến trường

d. Nhà bạn có xa trường học của bạn không?

e. Bạn có đi ngang qua cửa hàng nào trên đường đến trường không?

2. Number the sentences in order (1-5) to make a complete paragraph.

(Đánh số các câu theo thứ tự (1-5) để tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh.)

Answer

1. I usually go to school every day by bike. It takes me about half an hour to get to school

2. I leave my house at 6:30 in the morning

3. On my way to school, I cycle past shops and the park. The streets are not so busy

4. I finally get to school at 7:00. My class starts at 7:30

5. I enjoy riding my bike to school. What about you?

Dịch

Tôi thường đi học hàng ngày bằng xe đạp. Tôi mất khoảng nửa giờ để đến trường. Tôi rời khỏi nhà lúc 6:30 sáng. Trên đường đến trường, tôi đạp xe qua các cửa hàng và công viên. Đường phố không quá nhộn nhịp. Cuối cùng thì tôi cũng đến trường lúc 7:00. Lớp học của tôi bắt đầu lúc 7:30. Tôi thích đạp xe đến trường. Thế còn bạn?

3. Now write a short paragraph on a separate sheet of paper.Describe your school commute. Write 60-80 words.

(Viết một đoạn văn ngắn vào một tờ giấy riêng. Miêu tả hành trình đi làm của bạn. Viết từ 60-80 từ)

Answer

It usually takes me 30 minutes to go to school. I often leave my house at 6:30. I go to school by bike. On my way to school, I cycle past shops and the park. The streets are not so busy. I finally get to school at 7:00. My class starts at 7:30.

Dịch

Tớ thường mất 30 phút để đến trường. Tớ thường rời khỏi nhà lúc 6 giờ 30 phút. Tớ đi học bằng xe đạp. Trên đường đến trường, tớ đạp xe qua các cửa hàng và công viên. Đường phố không quá nhộn nhịp. Cuối cùng thì tớ cũng đến trường lúc 7:00. Lớp học của tớ bắt đầu lúc 7:30.

Xem thêm các bài học trong Unit 9 lớp 7 Explore English:

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập Unit 9 Tiếng Anh 7 Writing Worksheets. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM