Writing Unit 12 lớp 7 Explore English

Xuất bản: 25/10/2022 - Cập nhật: 08/11/2022 - Tác giả:

Writing Unit 12 lớp 7 Explore English hướng dẫn dịch và trả lời câu hỏi trang 128 sgk tiếng anh 7 Cánh Diều

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung Writing - Unit 12: WE'RE GOING TO VOLUNTEER! Với hướng dẫn dịch và giải sgk tiếng Anh 7 Cánh Diều - Explore English dưới đây chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Writing Unit 12 lớp 7 Explore English

Write a short plan. Plan a class project or an event with a partner. Describe the project and your duties. Write 60-80 words. Turn to page 150 for the writing worksheet.

(Viết một kế hoạch ngắn. Lên kế hoạch cho một dự án của lớp hoặc một sự kiện với đối tác. Mô tả dự án và nhiệm vụ của bạn. Viết 60-80 từ. Lật trang 150 để phiếu trả lời)

Answer

Project Plan

We are going to have a sale of cookies, cupcakes next week to raise money for children in local orphanage. We are going to sell home-made cakes, cookies with suitable prices. We are going to make posters and flyers, and put them around the school.

Dịch

Kế hoạch dự án

Chúng tớ sẽ tổ chức bán bánh quy, bánh nướng nhỏ vào tuần tới để gây quỹ cho trẻ em ở trại trẻ mồ côi địa phương. Chúng tớ sẽ bán các loại bánh ngọt, bánh quy nhà làm với giá cả phù hợp. Chúng tớ sẽ làm áp phích và tờ rơi, và đặt chúng xung quanh trường.

Xem thêm các bài học khác trong Unit 12 lớp 7 Explore English

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập Unit 12 Tiếng Anh 7 Writing. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM