Comprehension Unit 12 lớp 7 Explore English

Xuất bản: 25/10/2022 - Cập nhật: 08/11/2022 - Tác giả:

Comprehension Unit 12 lớp 7 Explore English hướng dẫn dịch và trả lời câu hỏi trang 128 sgk tiếng anh 7 Cánh Diều

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung Comprehension - Unit 12: WE'RE GOING TO VOLUNTEER! Với hướng dẫn dịch và giải sgk tiếng Anh 7 Cánh Diều - Explore English dưới đây chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Comprehension Unit 12 lớp 7 Explore English

A. Answer the questions about Inventing the future.

(Trả lời các câu hỏi về Inventing the future)

1-b                        4-c

2-c                        5-a

3-b

Dịch

1. Mục đích của cuộc thi là để hỗ trợ các nhà khoa học trẻ tuổi

2. Theo như bài viết, chương trình của Brittany tốt hơn vì nó có thể học hỏi từ những trải nghiệm trước

3. Brittany tham gia tình nguyện với Made with Code để dạy những nữ sinh tại ra các chương trình máy tính

4. Nguyên liệu làm ra nhựa thoonh thường có hại cho sức khỏe.

5. Từ “artificial” có nghĩa là không tự nhiên.

B. Check (✓). Who do these sentences describe?

(Kiểm tra. Những câu này miêu tả ai?)

Answer

BrittanyElif
She works with computer
She was successful in inventing something useful
She wants hospitals to use her
She wants to protect the environment

Dịch

BrittanyElif
Cô ấy làm việc với máy tính
Cô ấy đã thành công trong việc phát minh ra thứ gì đó hữu ích
Cô ấy muốn bệnh viện sử dụng cô ấy
Cô ấy muốn bảo vệ môi trường

C. Talk with a partner. What do you want to change around you? Why?

(Nói với bạn của mình. Bạn muốn thay đổi gì xung quanh bạn và tại sao?)

Answer

I want people not to waste so much food like today, because it wastes a lot of money and pollute our environment.

Dịch

Tớ muốn mọi người đừng lãng phí thức ăn như hôm nay, bởi vì nó lãng phí tiền và gây ô nhiễm môi trường

Xem thêm các bài học khác trong Unit 12 lớp 7 Explore English

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập Unit 12 Tiếng Anh 7 Comprehension. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM