Writing Worksheets Unit 11 lớp 7 Explore English

Xuất bản: 08/11/2022 - Tác giả:

Writing Worksheets Unit 11 lớp 7 Explore English hướng dẫn dịch và trả lời câu hỏi trang 149 sgk tiếng anh 7 Cánh Diều

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung Writing Worksheets - Unit 11: WHAT ARE YOU DOING? Với hướng dẫn dịch và giải sgk tiếng Anh 7 Cánh Diều - Explore English dưới đây chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Writing Worksheets Unit 11 lớp 7 Explore English

1. Number the sentences in order (1-6) to make a paragraph.

(Đánh số các từ theo thứ tự từ 1 đến 6 để tạo thành một đoạn văn)

Answer

1 - I took part in a rock climbing trip for the first time last month

4 - Halfway through it, I was thinking of giving up

5 - But when I made it to the top, I was so happy

6 - Now, I’m not scared anymore

3 - Although I had a rope, I was scared because I was high up

2 - I felt nervous, but I decided to give it a try

Dịch

Tôi đã tham gia một chuyến đi leo núi lần đầu tiên vào tháng trước. Được nửa chừng, tôi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng khi lên đến đỉnh, tôi đã rất hạnh phúc. Bây giờ, tôi không còn sợ hãi nữa. Dù có dây nhưng tôi rất sợ vì ở trên cao. Tôi cảm thấy lo lắng, nhưng tôi quyết định thử

2. Complete the chart. Write notes to describe one of your challenge in the past.

(Hoàn thành bảng. Viết ghi chú để miêu tả một thử thách trong quá khứ của bạn)

Answer

What happened?I went indoor climbing
When did it happen?Last month
Where did it happen?Our local sport center
What did you do?I went indoor climbing with my friends
How did you feel?I felt scared at first, but when I made it to the top I felt satisfied proud of myself
What lesson did you learn?To overcome my own scare

3. Write about a challenge that you faced. Describe the problem, what you did to overcome it and what you learned from this. Write 60-80 words.

(Viết về một thử thách mà bạn phải đối mặt. Mô tả vấn đề, những gì bạn đã làm để vượt qua nó và những gì bạn học được từ việc này. Viết 60-80 từ.)

Answer

Last week, I went to indoor mountain climbing for the first time. I was nervous, but I decided to try it out. I had a rope, but I was scared because I was so high up. My arms and legs were shaking! I was thinking of giving up halfway. But when I finally reached the top. I was so happy. Now, I’m not so scared anymore.

Dịch

Tuần trước, tớ đã đi leo núi trong nhà lần đầu tiên. Tớ  đã rất lo lắng, nhưng tôi quyết định thử nó. Tớ có một sợi dây, nhưng tôi sợ hãi vì tớ ở trên cao. Tay và chân của tớ đã run rẩy! Tớ đã nghĩ đến việc bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng cuối cùng khi tớ đã lên đến đỉnh. Tớ đã rất hạnh phúc. Bây giờ, tớ không còn sợ hãi nữa.

Xem thêm các bài học khác trong Unit 11 lớp 7 Explore English

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập Unit 11 Tiếng Anh 7 Writing Worksheets . Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM