tac gia Cao Linh

Cao Linh

  • bộ mônBộ môn: Toán
  • lớpLớp: Lớp 3

Các tài liệu được trích dẫn

Soạn bài Trong lòng mẹ (Cánh Diều)

Soạn bài Trong lòng mẹ (Cánh Diều)

Soạn bài Trong lòng mẹ trang 51 Ngữ Văn 6 tập 1 sách Cánh Diều với hướng dẫn trả lời câu hỏi trong bài và tổng hợp phần kiến thức cuối bài để các em tham khảo.

Soạn bài Ca dao Việt Nam sách Cánh Diều

Soạn bài Ca dao Việt Nam sách Cánh Diều

Soạn bài Về Thăm mẹ sách Cánh Diều trang 42 với hướng dẫn trả lời cụ thể, chi tiết các câu hỏi trong phần chuẩn bị, đọc hiểu và câu hỏi cuối bài để các em có thể chuẩn bị bài tốt hơn khi đến lớp

Soạn bài Về Thăm mẹ sách Cánh Diều

Soạn bài Về Thăm mẹ sách Cánh Diều

Soạn bài Về Thăm mẹ sách Cánh Diều với hướng dẫn trả lời cụ thể, chi tiết câu hỏi cuối bài trang 41 để các em có thể chuẩn bị bài tốt hơn khi đến lớp

Soạn bài À ơi tay mẹ (Cánh Diều)

Soạn bài À ơi tay mẹ (Cánh Diều)

Soạn bài À ơi tay mẹ trang 37 Ngữ văn 6 tập 1 sách Cánh Diều với hướng dẫn trả lời câu hỏi trong phần chuẩn bị, câu hỏi giữa bài và câu hỏi cuối bài