Preview Unit 12 lớp 7 Explore English

Xuất bản: 25/10/2022 - Cập nhật: 08/11/2022 - Tác giả:

Preview Unit 12 lớp 7 Explore English hướng dẫn dịch và trả lời câu hỏi trang 120-121 sgk tiếng anh 7 Cánh Diều

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung Preview - Unit 12: WE'RE GOING TO VOLUNTEER! Với hướng dẫn dịch và giải sgk tiếng Anh 7 Cánh Diều - Explore English dưới đây chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Preview Unit 12 lớp 7 Explore English

A. Work with a partner. Talk about the photo using the words in the box.

(Làm việc với với bạn cùng nhóm. Nói về bức tranh sử dụng các từ trong bảng)

Preview Unit 12 lớp 7 Explore English ảnh

Answer

Two volunteers are cleaning up the beach by picking up trash into plastic bag.

Dịch

Hai tình nguyện viên đang làm sạch bãi biển bằng việc nhặt rác cho vào túi ni lông

B. Listen. Check the activities that Martha and Kathy are going to next Saturday.

(Nghe. Kiểm tra các hoạt động mà Martha và Kartha sẽ làm vào thứ bảy)

Answer

  • volunteer
  • clean a beach
  • put up decorations
  • guide visitors

Dịch

  • Tình nguyện viên
  • làm sạch một bãi biển
  • lấy đồ trang trí
  • hướng dẫn du khách
  • lên kế hoạch cho một sự kiện từ thiện
  • Quyên tiền

C. Talk with a partner. Do you have any volunteering experience? What did you do?

(Nói với bạn cùng nhóm. Bạn có kinh nghiệm đi tình nguyện nào không? Bạn đã làm gì?)

Answer

I supported high school students in their university entrance exam.

I taught children in SOS village.

Dịch

Tớ đã hỗ trợ học sinh trung học trong kỳ thi vào đại học của họ.

Tớ đã dạy trẻ em ở làng trẻ SOS.

Xem thêm các bài học khác trong Unit 12 lớp 7 Explore English

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập Unit 12 Tiếng Anh 7 Preview. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM