Vợ Nhặt (Kim Lân)

Vợ Nhặt (Kim Lân)
Năm sáng tác:1954
Tác giả:Kim Lân
Hoàn cảnh sáng tác:
Truyện "Vợ nhặt" có tiền thân từ tiểu thuyết "Xóm ngụ cư". Tác phẩm được viết ngay sau cách mạng tháng Tám nhưng còn dang dở và mất bản thảo. Sau hoà bình lập lại (1954) Kim Lân dựa vào phần cốt truyện cũ và viết lại thành truyện "Vợ nhặt". Tác phẩm được in trong tập truyện "Con chó xấu xí". Truyện tái hiện lại bức tranh nạn đói năm 1945. Qua đó, thể hiện tấm lòng cảm thông sâu sắc của nhà văn đối với con người trong nạn đói.
Phân tích Vợ nhặt của Kim Lân

Phân tích Vợ nhặt của Kim Lân

Hướng dẫn phân tích Vợ Nhặt, sơ đồ tư duy và tham khảo bài văn mẫu hay phân tích nội dung truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân.

Phân tích nhân vật Tràng trong Vợ nhặt

Phân tích nhân vật Tràng trong Vợ nhặt

Hướng dẫn phân tích nhân vật Tràng, lập dàn ý chi tiết và tham khảo tuyển chọn những bài văn mẫu hay phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân.

Sơ đồ tư duy Vợ nhặt - Kim Lân

Sơ đồ tư duy Vợ nhặt - Kim Lân

Tham khảo ngay sơ đồ tư duy Vợ nhặt - Kim Lân, hệ thống kiến thức về truyện ngắn Vợ nhặt ngắn gọn, dễ hiểu giúp học sinh lớp 12 học và ôn tập tốt môn Ngữ Văn.