Trang 86 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Xuất bản: 30/08/2022 - Tác giả:

Giải bài tập 29, 30, 31, 32 trang 86 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức chi tiết hướng dẫn và đáp án giúp các em học tốt hơn

Bài 4.29 trang 86 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Cho Hình 4.73. Hãy tính các độ dài a, b và số đo x, y của các góc trên hình vẽ.

Bai 4.29 trang 86 sgk toan 7 tap 1 Ket noi tri thuc

Bài giải

Xét tam giác ABC có:

\(\begin{array}{l}\widehat {BAC} + \widehat {ABC} + \widehat C = {180^o}\\ \Rightarrow {45^o} + y + {75^o} = {180^o}\\ \Rightarrow y = {60^o}\end{array}\)

Xét tam giác ABD có:

\(\begin{array}{l}\widehat {DAB} + \widehat {DBA} + \widehat D = {180^o}\\ \Rightarrow x + {60^o} + {75^o} = {180^o}\\ \Rightarrow x = {45^o}\end{array}\)

Xét 2 tam giác ABC và ADB có:

\(\widehat {DAB} = \widehat {CAB} = {45^o}\)

AB chung

\(\widehat D = \widehat C = {75^o}\)

=>\(\Delta ABC = \Delta ADB\)(g.c.g)

=>BC=BD ( 2 cạnh tương ứng), mà BD = 3,3 cm =>a= BC= 3,3cm

AC=AD ( 2 cạnh tương ứng), mà AC = 4 cm  =>b = AD = 4cm

Bài 4.30 trang 86 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Cho góc xOy. Trên tia Ox lấy hai điểm A, M; trên tia Oy lấy hai điểm B, N sao cho OA = OB, OM =ON, OA > OM.

Chứng minh rằng:

a)      \(\Delta \)OAN = \(\Delta \)OBM;

b)      \(\Delta \)AMN = \(\Delta \)BNM.

Bài giải

Bai 4.30 trang 86 sgk toan 7 tap 1 Ket noi tri thuc

Bài 4.31 trang 86 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Cho Hình 4.74, biết OA = OB, OC = OD. Chứng minh rằng:

a) AC = BD;

b) \(\Delta \)ACD =  \(\Delta \)BDC.

Bai 4.31 trang 86 sgk toan 7 tap 1 Ket noi tri thuc

Bài giải

Ta có: OA = OB, OC = OD nên AD=BC

Do OC=OD nên tam giác OCD cân => \(\widehat {OCD} = \widehat {ODC}\)

Xét 2 tam giác ACD và BDC có:

AD=BC

\(\widehat {OCD} = \widehat {ODC}\)

CD chung

=>\(\Delta ACD = \Delta BCD\)(c.g.c)

=>AC=BD (hai cạnh tương ứng)

b)Xét hai tam giác ACD và BDC có:

AO=BO

CO=DO

AC=BD

=>\(\Delta ACD = \Delta BDC\)(c.c.c)

Bài 4.32 trang 86 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Cho tam giác MBC vuông tại M có \(\widehat B\) = 60°. Gọi A là điểm nằm trên tia đối của tia MB sao cho MA = MB. Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác đều.

Bài giải

Xét 2 tam giác vuông CMB và CMA có:

MC chung

MB=MA

=>\(\Delta CMB = \Delta CMA\)(c.g.c)

=>CA = CB (2 cạnh tương ứng).

=> Tam giác ABC cân tại C.

Mà góc B bằng 60o

=>Tam giác ABC đều.

Bài tiếp theo: Trang 87 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Xem thêm:

Trên đây là chi tiết hướng dẫn Giải bài tập Trang 86 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức được Đọc Tài Liệu biên soạn với mong muốn hỗ trợ các em học sinh học tốt hơn môn Toán lớp 7

Hướng dẫn giải Toán 7 Kết nối tri thức bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM