Trang 69 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Xuất bản: 30/08/2022 - Tác giả:

Giải bài tập 7, 8, 9, 10, 11 trang 69 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức chi tiết hướng dẫn và đáp án giúp các em học tốt hơn

Bài 4.7 trang 69 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Các số đo x, y, z trong mỗi tam giác vuông dưới đây bằng bao nhiêu độ?

Bai 4.7 trang 69 sgk toan 7 tap 1 Ket noi tri thuc

Bài giải

Ta có:

\(x + {60^o} = {90^o} \Rightarrow x = {30^o}\)

\(y + {50^o} = {90^o} \Rightarrow y = {40^o}\)

\(z + {45^o} = {90^o} \Rightarrow z = {45^o}\)

Bài 4.8 trang 69 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Tính số đo góc còn lại trong mỗi tam giác dưới đây. Hãy chỉ ra tam giác nào là tam giác vuông.

Bai 4.8 trang 69 sgk toan 7 tap 1 Ket noi tri thuc

Bài giải

Ta có:

\(\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^o}\)(Định lí tổng 3 góc trong một tam giác)

\(\Rightarrow \widehat A + {25^o} + {35^o} = {180^o} \Rightarrow \widehat A = {120^o}\)

\(\widehat D + \widehat E + \widehat F = {180^o}\)(Định lí tổng 3 góc trong một tam giác)

\(\Rightarrow {55^o} + {65^o} + \widehat F = {180^o} \Rightarrow \widehat F = {60^o}\)

\(\widehat M + \widehat N + \widehat P = {180^o} \)(Định lí tổng 3 góc trong một tam giác)

\(\Rightarrow {55^o} + {35^o} + \widehat P = {180^o} \Rightarrow \widehat P = {90^o}\)

Vậy tam giác MNP vuông tại P

Bài 4.9 trang 69 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Cho Hình 4.25, biết \(\widehat {DAC} = {60^\circ },AB = AC,DB = DC\). Hãy tính \(\widehat {DAB}\).

Bai 4.9 trang 69 sgk toan 7 tap 1 Ket noi tri thuc

Bài giải

Xét tam giác ADB và tam giác ADC C có:

AB=AC(gt)

DB=DC(gt)

AD chung

\( \Rightarrow \)\(\Delta ADB = ADC\)(c.c.c)

\( \Rightarrow \)\(\widehat {DAB} = \widehat {DAC} = {60^o}\)

Bài 4.10 trang 69 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Cho tam giác ABC có \(\widehat {BCA} = {60^o}\) và điểm M nằm trên cạnh BC sao cho \(\widehat {BAM} = {20^\circ },\widehat {AMC} = {80^\circ }({\rm{H}}.4.26).\) Tính số đo các góc AMB, ABC, BAC

Bai 4.10 trang 69 sgk toan 7 tap 1 Ket noi tri thuc

Bài giải

Ta có:

\(\widehat {AMB} + \widehat {AMC} = {180^o}\)( 2 góc kề bù)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \widehat {AMB} + {80^o} = {180^o}\\ \Rightarrow \widehat {AMB} = {100^o}\end{array}\)

+) Xét tam giác AMB có:

\(\begin{array}{l}\widehat {ABC} + \widehat {MAB} + \widehat {AMB} = {180^O}\\ \Rightarrow \widehat {ABC} + {20^o} + {100^o} = {180^O}\\ \Rightarrow \widehat {ABC} = {60^o}\end{array}\)

+) Xét tam giác ABC có:
\(\begin{array}{l}\widehat {BAC} + \widehat {ACB} + \widehat {CBA} = {180^o}\\ \Rightarrow \widehat {BAC} + {60^o} + {60^o} = {180^o}\\ \Rightarrow \widehat {BAC} = {60^o}\end{array}\)

Bài 4.11 trang 69 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Cho \(\Delta ABC = \Delta DEF\). Biết rằng \(\widehat A = {60^\circ },\hat E = {80^\circ }\), tính số đo các góc B, C, D, F.

Bài giải

Do \(\Delta ABC = \Delta DEF\) nên:

\(\widehat B = \widehat E = {80^o}\)

\(\widehat D = \widehat A = {60^o}\)

Xét tam giác ABC có:

\(\begin{array}{l}\widehat A + \widehat B + \widehat C = 180^\circ \\ \Rightarrow 60^\circ  + 80^\circ  + \widehat C = 180^\circ \\ \Rightarrow \widehat C = 180^\circ  - 60^\circ  - 80^\circ  = 40^\circ \end{array}\)

Do 2 tam giác \(\Delta ABC = \Delta DEF\) nên \(\widehat C = \widehat F = 40^\circ \) ( 2 góc tương ứng)

Bài tiếp theo: Trang 73 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Xem thêm:

Trên đây là chi tiết hướng dẫn Giải bài tập Trang 69 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức được Đọc Tài Liệu biên soạn với mong muốn hỗ trợ các em học sinh học tốt hơn môn Toán lớp 7

Hướng dẫn giải Toán 7 Kết nối tri thức bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM