Trang 67 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Xuất bản: 30/08/2022 - Tác giả:

Giải bài tập 4, 5, 6 trang 67 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức chi tiết hướng dẫn và đáp án giúp các em học tốt hơn

Bài 4.4 trang 67 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Cho tam giác ABC và DEF như hình 4.18. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

(1)\(\Delta ABC = \Delta DEF\)

(2) \(\Delta ACB = \Delta EDF\)

(3) \(\Delta BAC = \Delta DFE\)

(4)\(\Delta CAB = \Delta DEF\)

Bai 4.4 trang 67 sgk toan 7 tap 1 Ket noi tri thuc

Bài giải

Xét tam giác \(\Delta ACB\)\(\Delta EDF\) có:

\(\begin{array}{l}AC = ED\\AB = EF\\CB = DF\end{array}\)

\(\Rightarrow \Delta ACB = \Delta EDF\)(c.c.c)

Xét tam giác \(\Delta CAB\)\(\Delta DEF\) có:

\(\begin{array}{l}CA = DE\\AB = EF\\CB = DF\end{array}\)

\(\Rightarrow \Delta CAB = \Delta DEF\)(c.c.c)

Vậy khẳng định (2) và (4) đúng.

Chú ý: Khi \(\Delta ABC = \Delta DEF\), ta cũng có thể viết \(\Delta BAC = \Delta EDF\) hay \(\Delta CBA = \Delta FED\);....

Bài 4.5 trang 67 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Trong Hình 4.19, hãy chỉ ra hai cặp tam giác bằng nhau.

Bai 4.5 trang 67 sgk toan 7 tap 1 Ket noi tri thuc

Bài giải

+)Xét \(\Delta ABC\)\(\Delta CDA\) có:

AB=CD

DB chung

BC=AD

\(\Rightarrow \Delta ABC\)=\(\Delta CDA\)(c.c.c)

+)Xét \(\Delta ABD\)\(\Delta CDB\) có:

AB=CD

DB chung

AD=CB

\(\Rightarrow \Delta ABD\)=\(\Delta CDB\)(c.c.c)

Bài 4.6 trang 67 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Cho Hình 4.20, biết \(AB = CB, AD = CD,\widehat{DAB} = {90^\circ },\widehat{BDC} = {30^\circ }\)

Bai 4.6 trang 67 sgk toan 7 tap 1 Ket noi tri thuc

a) Chứng minh rằng \(\Delta ABD = \Delta CBD\).

b) Tính \(\widehat {ABC}\).

Bài giải

a) Xét \(\Delta ABD\)\(\Delta CBD\)có:

DA=DC(gt)

BD chung

BA=BC

Vậy \(\Delta ABD = \Delta CBD\)(c.c.c)

b)  Ta có \(\widehat A = \widehat C = {90^o}\)(hai góc tương ứng)

\(\begin{array}{l}\widehat C + \widehat {CDB} + \widehat {DBC} = {180^o}\\ \Rightarrow {90^o} + {30^o} + \widehat {DBC} = {180^o}\\ \Rightarrow \widehat {DBC} = {60^o}\end{array}\)

\(\Delta ABD = \Delta CBD\) nên \(\widehat {ABD} = \widehat {CBD}\) ( 2 góc tương ứng)

\(\Rightarrow \widehat {ABD} = \widehat {CBD} = {60^o}\\\Rightarrow \widehat {ABC} = \widehat {ABD} + \widehat {CBD} = {60^o} + {60^o} = {120^o}\)

Bài tiếp theo: Trang 69 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Xem thêm:

Trên đây là chi tiết hướng dẫn Giải bài tập Trang 67 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức được Đọc Tài Liệu biên soạn với mong muốn hỗ trợ các em học sinh học tốt hơn môn Toán lớp 7

Hướng dẫn giải Toán 7 Kết nối tri thức bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM