Yesterday, Carlos went (1) .................. La Tomatina. The festival is held

23/11/2020 10,322

Câu Hỏi:
Yesterday, Carlos went (1) .................. La Tomatina. The festival is held on were the last Wednesday of August every year in Būnol, Spain. (2) .................. were thousands of people there. In the morning, many people tried (3) .................. up the pole to get the ham. At 11 a.m, they (4) .................. a jet from the water cannons and the chaos began. Bags of tomatoes from trucks were (5) .................. to the crowds, and they began throwing tomatoes at one another. They all had to wear goggles (6) .................. their eyes.
After one hour, they saw another jet and stopped (7) .................. The whole town square (8) .................. red with rivers of tomato juice. Finally, they tried tomato Paella, a (9) .................. Spanish rice dish. Together with local people and tourists, they enjoyed the (10) .................. food and drinks.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Dịch nghĩa: Hôm qua, Carlos đã đến La Tomatina.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Dịch nghĩa: Có hàng nghìn người ở đó.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Dịch nghĩa: Vào buổi sáng, nhiều người đã cố gắng trèo lên cột để lấy giăm bông.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Dịch nghĩa: Vào lúc 11 giờ sáng, họ thấy một máy bay phản lực từ vòi rồng và sự hỗn loạn bắt đầu.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Dịch nghĩa: Những túi cà chua từ xe tải bị ném vào đám đông, và họ bắt đầu ném cà chua vào nhau.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Dịch nghĩa: Tất cả họ đều phải đeo kính bảo hộ để bảo vệ mắt.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Dịch nghĩa: Sau một giờ, họ thấy một máy bay phản lực khác và ngừng ném.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Dịch nghĩa: Toàn bộ quảng trường thị trấn đẫm đỏ với những dòng nước ép cà chua.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Dịch nghĩa: Cuối cùng, họ đã thử món cà chua Paella, món cơm truyền thống Tây Ban Nha.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Dịch nghĩa: Cùng với người dân địa phương và khách du lịch, họ thưởng thức các món ăn và đồ uống ngon.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Dịch nghĩa: A. Ngày Tết B. Phục sinh C. Lễ Tạ ơn D. Thứ hai
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Dịch nghĩa: A. mệt mỏi B. hoan hỉ C. thú vị D. hạnh phúc
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Dịch nghĩa: A. lạp xưởng B. gà tây C. bò nướng D. bánh sinh nhật
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Dịch nghĩa: A. nến B. đèn điện C. đèn lồng D. trăng
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Dịch nghĩa: A. anh chị em ruột B. anh em họ C. bạn bè D. họ hàng
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Dịch nghĩa: Bạn chọn lễ hội nào? - Tôi chọn Lễ hội đua voi.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ voi là những động vật thú vị.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Dịch nghĩa: Thật tuyệt khi xem đua voi.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Dịch nghĩa: La Tomatina đuộc tổ chức ở Tây Ban Nha, tại một thị trấn nhỏ.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Dịch nghĩa: La Tomatina là một lễ hội theo mùa để ăn mừng vụ thu hoạch cà chua.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Dịch nghĩa: Bạn thích gì ở lễ hội La Tomatina?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Dịch nghĩa: Bạn có biết gì về lễ hội âm nhạc mang tên Burning Man không?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Dịch nghĩa: Mọi người làm gì ở Burning Festicval?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Dịch nghĩa: Lễ hội đốt thường được tổ chức bao lâu 1 lần? - Nó được tổ chức hàng năm
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Dịch nghĩa: Tại sao giáo viên nói La Tomatina nghe có vẻ bất thường? - Vì mọi người ném cà chua vào nhau trong một giờ tại lễ hội.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 3.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 3. Đáp án C trọng âm 1.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X