You should watch less TV because looking at screen for too long __________ your

Xuất bản: 23/11/2020 - Cập nhật: 23/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

You should watch less TV because looking at screen for too long __________ your eyes.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Dịch nghĩa: Bạn nên xem TV ít hơn vì nhìn vào màn hình quá lâu làm tổn thương mắt của bạn

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X