The Japanese eat a lot of fish and healthy food, ____ they live for a long time

Xuất bản: 23/11/2020 - Cập nhật: 23/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

The Japanese eat a lot of fish and healthy food, ____ they live for a long time

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Dịch nghĩa: Người Nhật ăn rất nhiều cá và thực phẩm tốt cho sức khỏe, nên họ sống lâu.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X