The Japanese eat a lot of fish and healthy food, ____ they live for a long time

23/11/2020 213

Câu Hỏi:
The Japanese eat a lot of fish and healthy food, ____ they live for a long time
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Dịch nghĩa: Người Nhật ăn rất nhiều cá và thực phẩm tốt cho sức khỏe, nên họ sống lâu.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X