Ngoc loves_______ outdoors with trees and flowers.

Xuất bản: 23/11/2020 - Cập nhật: 23/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Ngoc loves_______ outdoors with trees and flowers.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Dịch nghĩa: Ngọc thích ở ngoài trời với cây và hoa.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X