I think 10 years from now more people_______ going to work by bicycles.

Xuất bản: 23/11/2020 - Cập nhật: 23/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

I think 10 years from now more people_______ going to work by bicycles.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Dịch nghĩa: Tôi nghĩ rằng 10 năm nữa, nhiều người sẽ thích đi làm bằng xe đạp.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X