Ý nào sau đây không phải là biện pháp điều khiển sinh trưởng - phát triển ở động

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ý nào sau đây không phải là biện pháp điều khiển sinh trưởng - phát triển ở động vật và người?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ý không đúng là D: Luôn làm mát không khí nơi có động vật ở.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X