Giai đoạn nào trong quá trình phát sinh cá thể người chịu ảnh hưởng rõ nhất của

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Giai đoạn nào trong quá trình phát sinh cá thể người chịu ảnh hưởng rõ nhất của các nhân tố môi trường?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Các nhân tố môi trường ảnh hưởng rõ nhất vào giai đoạn phôi thai

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X