Xét các trường hợp sau : (1) Mọi kích thích đều làm xuất hiện tập tính (2) Không

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Xét các trường hợp sau :
(1) Mọi kích thích đều làm xuất hiện tập tính
(2) Không phải bất kỳ kích thích nào cũng làm xuất hiện tập tính
(3) Kích thích càng mạnh càng dễ làm xuất hiện tập tính
(4) Kích thích càng lặp lại càng dễ làm xuất hiện tập tính
Có bao nhiêu trường hợp trên đây đúng về mối liên hệ giữa kích thích và sự xuất hiện tập tính ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phát biểu đúng là 2: Không phải bất kỳ kích thích nào cũng làm xuất hiện tập tính

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X