Vùng có địa hình chủ yếu là bán bình nguyên của nước ta là gì?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vùng có địa hình chủ yếu là bán bình nguyên của nước ta là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Vùng có địa hình chủ yếu là bán bình nguyên của nước ta là Đông Nam Bộ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X