Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949 đã:

Xuất bản: 02/11/2021 - Cập nhật: 08/08/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949 đã:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949 đã đánh dấu bước phát triển nhanh chóng của khoa học kĩ thuật, phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa gì?

Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa: Thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ bị phá vỡ.
Giải thích
Trong giai đoạn khôi phục kinh tế sau chiến tranh từ năm 1946 – 1950, Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu, trong đó nổi bật ở lĩnh vực khoa học – kĩ thuật là sự kiện năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào?

Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949.

Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa như thế nào?

Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử 1949 phá vỡ độc quyền về bom nguyên tủ của Mĩ tạo ra thế cân bẳng giữa trật tự 2 cực của thế giới.

Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào?

Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949.

Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào?

Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949. Ngày 29/8/1949, Liên Xô thử nghiệm thành công quả bom RDS-1 ở bãi thử Semipalatinsk, Kazakhstan và trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân.

Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949) mang ý nghĩa gì quan trọng nhất?

Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949) mang ý nghĩa quan trọng nhất là phá vỡ thế độc quyền nguyên tử của Mĩ

Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa cơ bản gì dưới đây?

Năm 1949 liên xô phát minh ra boom nguyên tử, mục đích đầu tiên là phá vỡ thế độc quyền bom nguyên tử của Mĩ.

Mục đích 2: củng cố thế lực về mặt quân sự và cân bằng 2 phe Xã hội Chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa.

Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử đã làm phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Mĩ vì:

Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử đã làm phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Mĩ vì đã tạo sự cân bằng với Mĩ về vũ khí hạt nhân.

Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949 đã khẳng định

Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949 đã khẳng định Liên Xô phá chế ra độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949 đã:

Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949 đã đánh dấu bước phát triển nhanh chóng của khoa học kĩ thuật, phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

đề trắc nghiệm lịch sử 9 mới nhất

X