Soạn sử 9 bài 1

9

Hướng dẫn soạn sử 9 bài 1 ngắn nhất bao gồm tóm tắt lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm và giải câu hỏi bài tập trang 4 đến 8 SGK lịch sử lớp 9.

Tài liệu hướng dẫn soạn lịch sử 9 bài 1Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX của ĐọcTàiLiệu bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và bộ câu hỏi trắc nghiệm cùng loạt bài hướng dẫn giải bài tập trong các trang từ 4 đến trang 8 sách giáo khoa.

Qua các nội dung soạn sử 9 bài 1 dưới se đây các bạn sẽ nắm vững được các kiến thức quan trọng của bài học này.

Bài 14 sử 9: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Nội dung

Kiến thức sử 9 bài 1

Những kiến thức quan trọng bạn cần nằm vững của bài này:

I. Liên Xô

1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh (1945 - 1950)

- Bối cảnh lịch sử: Liên Xô là nước thắng trận nhưng phải chịu những tổn thất nặng nề: hơn 27 triệu người chết, 1.710 thành phố, hơn 70.000 làng mạc, gần 32.000 nhà máy xí nghiệp và 65.000km đường sắt bị tàn phá. Chiến tranh đã làm cho nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại 10 năm.

- Thành tựu: Để khôi phục và phát triển kinh tế, nhân dân Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Xô viết đã nỗ lực không ngừng thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946-1950), vượt mức trước thời hạn 9 tháng. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Mĩ.

2. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX

Liên Xô tiến hành xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội với các kế hoạch 5 năm lần thứ năm (1951-1955), lần thứ sáu (1956-1960), kế hoạch 7 năm (1959-1965),.. với phương hướng chính: tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, thực hiện thâm canh trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tăng cường sức mạnh quốc phòng.

Liên Xô nhanh chóng trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mĩ. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên lên khoảng không vũ trụ. Năm 1961, Liên Xô phóng tàu “Phương Đông” đưa Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất...

Trong chính sách đối ngoại, Liên Xô là chỗ dựa vững chắc của hoà bình và cách mạng thế giới. 

II. Đông  Âu

- Sự thành lập các nước dân chủ nhân dân

Khi Hồng quân Liên Xô tiến vào lãnh thổ Đông Âu truy kích quân đội phát xít, nhân dân Đông Âu nhanh chóng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, thành lập các nước dân chủ nhân dân: Ba Lan (7-1944), Ru-ma-ni (81944), Hung-ga-ri(4-1945), Tiệp Khắc (5-1945), Nam Tư (11-1945), An-ba-ni (12-1945), Bun-ga-ri (9-1946), Cộng hoà Dân chủ Đức (10-1949). Từ 1945 - 1949, các nước Đông Âu hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ của cách mạng dân chủ nhân dân.

- Thành tựu tiêu biểu

Từ năm 1949, các nước Đông  Âu bước vào giai đoạn xây dựng xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ chính: xoá bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản; đưa công nhân vào con đường làm ăn tập thể thông qua hình thức hợp tác xã; tiến hành công nghiệp hoá nhằm xoá bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Tới đầu những năm 70 của thế kỷ XX, các nước Đông  Âu đã trở thành những nước công - nông nghiệp.

III. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Ngày 8-1-1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập nhằm đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn 1951 - 1973, SEV đã thu được những thành tựu lớn (tốc độ sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm đạt 10%, ...).

Tháng 5-1955, Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va thành lập - một tổ chức mang tính chất phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước XHCN Đông Âu.

Thuật ngữ và khái niệm bài 1 sử 9

Nhà nước dân chủ nhân dân: một hình thức chính quyền cách mạng được xây dựng trên cơ sở nhà nước thuộc về nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và chuyển lên chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trên đây là toàn bộ các kiến thức quan trọng nhất mà các bạn cần nắm vững của bài 1 sử 9. Phần tiếp theo, chúng tôi giới thiệu đến các bạn bộ đề trắc nghiệm cùng phần soạn sử 9 bao gồm đầy đủ các hướng dẫn chi tiết trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập từ trang 4 đến trang 8 sách giáo khoa.

Câu hỏi trắc nghiệm sử 9 bài 1

Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.

1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô phải gánh chịu những tổn thất:

A. Hơn 17 triệu người chết;1.710 thành phố bị phá huỷ.

B. Hơn 27 triệu người chết; 1.710 thành phố, hơn 70.000 làng mạc, gần 32.000 nhà máy, xí nghiệp và 65.000km đường sắt bị tàn phá. 

C. Chiến tranh làm cho nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại 10 năm.

D. Hơn 27 triệu người chết, toàn bộ các thành phố, làng mạc bị phá huỷ.

2. Nhân dân Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư từ năm:

A, 1946 đến năm 1950.

B, 1945 đến năm 1949.

C. 1947 đến năm 1951.

D. 1948 đến năm 1952.

3. Phương hướng chính của công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là:

A. Tiến hành khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương Chiến tranh.

B. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, thực hiện thâm canh trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh tiến bộ khoa học-kỹ thuật, tăng cường sức mạnh quốc phòng. 

C. Cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá những xí nghiệp lớn của tư bản nước ngoài và trong nước, thực hiện các quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân.

D. Xoá bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản; đưa công nhân vào con đường làm ăn tập thể thông qua hình thức hợp tác xã; tiến hành công nghiệp hoá.

Tham khảo thêm bộ đề trắc nghiệm sử 9 bài 1 hoặc xem thêm phần hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới.

Giải bài tập SGK

Hướng dẫn soạn lịch sử 9 bài 1

Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 1 có đáp án

Đề trắc nghiệm sử 9 bài 1 gồm 5 bài tập và 35 câu hỏi bám sát theo chương trình học giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học.

Bài 2 trang 8 SGK Lịch sử 9

Trả lời bài 2 trang 8 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra trình bày mục đích ra đời và những thành tích của Hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951-1973..

Bài 1 trang 8 SGK Lịch sử 9

Trả lời bài 1 trang 8 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa...

Câu hỏi thảo luận trang 7 SGK Lịch sử 9

Trả lời câu hỏi trang 7 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra hoàn cảnh ra đời, nhiệm vụ xây dựng xã hội chủ nghĩa và thành tựu mà các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã làm được...

Câu hỏi thảo luận trang 5 SGK Lịch sử 9

Trả lời câu hỏi trang 5 sách giáo khoa lịch sử 9 chỉ ra những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội..

Câu hỏi thảo luận trang 4 SGK Lịch sử 9

Trả lời câu hỏi trang 4 sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh thông qua các kế hoạch 5 năm
các bài khác cùng chương
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu