Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế khác không?

27/11/2020 75

Câu Hỏi:
Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế khác không?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X