Trong vai trò của con người khi làm việc với các hệ CSDL, người thiết kế và cấp

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 25/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong vai trò của con người khi làm việc với các hệ CSDL, người thiết kế và cấp phát quyền truy cập cơ sở dữ liệu là người?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong vai trò của con người khi làm việc với các hệ CSDL, người thiết kế và cấp phát quyền truy cập cơ sở dữ liệu là người quản trị CSDL.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Người có chức năng phân quyền truy cập là:

Người có chức năng phân quyền truy cập là người quản trị CSDL. Bảng phân quyền truy cập cũng là dữ liệu của CSDL, được tổ chức và xây dựng như những dữ liệu khác. Được quản lí chặt chẽ, không giới thiệu công khai, chỉ có người quản trị hệ thống được cập nhật.

đề trắc nghiệm quản trị hệ thống Test mới nhất

X