Ngôn ngữ CSDL được sử dụng phổ biến hiện nay là:

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ngôn ngữ CSDL được sử dụng phổ biến hiện nay là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ngôn ngữ CSDL được sử dụng phổ biến hiện nay là SQL (Structured Query Language – Ngôn ngữ hỏi có cấu trúc).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm quản trị hệ thống Test mới nhất

X