Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm quản trị cơ sở dữ liệu có đáp án phần 1

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL?

TRẢ LỜI

Người có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL là nguời quản trị CSDL.

Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn

Nguời quản trị CSDL có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL. Nguời quản trị CSDL.D là một người hay một nhóm người có khả năng chuyên môn cao về tin học, có trách nhiệm quản lý và điều khiển toàn bộ hoạt động của các hệ CSDL

Câu hỏi liên quan
Bảng phân quyền cho phép :

Bảng phân quyền cho phép phân các quyền truy cập đối với người dùng. Tùy theo vai trò khác mà họ được phân cấp quyền khác nhau để khai thác CSDL.

Bảng phân quyền truy cập có dạng sau:

Người có chức năng phân quyền truy cập là:

Người có chức năng phân quyền truy cập là người quản trị CSDL. Bảng phân quyền truy cập cũng là dữ liệu của CSDL, được tổ chức và xây dựng như những dữ liệu khác. Được quản lí chặt chẽ, không giới thiệu công khai, chỉ có người quản trị hệ thống được cập nhật.
Người quản trị CSDL cần cung cấp:
+ Bảng phân quyền truy cập CSDL
+ Phương tiện cho người dùng để hệ quản trị CSDL nhận biết đúng được họ.

Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL?

Nguời quản trị CSDL có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL

Phân quyền có hiệu quả khi

Phân quyền có hiệu quả khi cho các nhân viên cấp dưới tham gia vào quá trình phân quyền, gắn liền quyền hạn với trách nhiệm, chỉ chú trọng đến kết quả.

Lợi ích của phân quyền là

Lợi ích của phân quyền là giảm được áp lực công việc nhờ đó nhà quản trị tập trung vào những công việc lớn.

Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL?

Người quản trị CSDL là một người hay một nhóm người được trao quyền điều hành hệ CSDL. Đây là người có vai trò cài đặt CSDL vật lí, cấp phát quyền truy cập CSDL, cấp phần mềm và phần cứng theo yêu cầu, duy trì hoạt động hệ thống đảm bảo thỏa mãn yêu cầu của các trình ứng dụng và người dùng.

Định dạng ổ đĩa chứa dữ liệu cần cho phân quyền là:

Định dạng ổ đĩa chứa dữ liệu cần cho phân quyền là: NTFS

đề trắc nghiệm quản trị hệ thống Test mới nhất

X