Trong quá trình nghiên cứu để phát hiện ra các quy luật di truyền, menđen đã sử

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong quá trình nghiên cứu để phát hiện ra các quy luật di truyền, menđen đã sử dụng đối tượng nào sau đây để nghiên cứu di truyền?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Menđen sử dụng đối tượng là đậu Hà lan.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X