Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất vị trí hình chiếu bằng được đặt ở đâu

Xuất bản: 21/08/2020 - Cập nhật: 31/08/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất vị trí hình chiếu bằng được đặt ở đâu trong bản vẽ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất vị trí hình chiếu bằng được đặt ở dưới hình chiếu đứng trong bản vẽ

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Khi chiếu một vật thể lên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là?

Khi chiếu một vật thể lên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu.

Điểm A của vật thể có hình chiếu là A' trên mặt phẳng. Đường thẳng AA' gọi là tia chiếu và mặt phẳng chứa hình chiếu gọi là mặt phẳng chiếu hay mặt phẳng hình chiếu.

Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất sau khi chiếu vật thể lên các mặt phẳng hình chiếu để hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh cùng nằm trên mặt phẳng hình chiếu đứng thì:

Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất (ppcgt1) sau khi chiếu vật thể lên các mặt phẳng hình chiếu để hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh cùng nằm trên mặt phẳng hình chiếu đứng thì mặt phẳng hình chiếu bằng được xoay xuống dưới 90⁰, mặt phẳng hình chiếu cạnh được xoay sang phải 90⁰.

Để thu được hình chiếu đứng, hướng chiếu từ:

Để thu được hình chiếu đứng, hướng chiếu từ trước tới vì hướng chiếu từ trên xuống sẽ thu được hình chiếu bằng, hướng chiếu từ trái sang sẽ thu được hình chiếu cạnh, hướng chiếu từ phải sang sẽ không thu được hình chiếu.

Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất vị trí hình chiếu đứng được đặt ở đâu trong bản vẽ?

Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất, vị trí hình chiếu đứng được đặt ở trên hình chiếu bằng trong bản vẽ.

Trong PPCG3, hình chiếu bằng được đặt như thế nào so với hình chiếu đứng?

Trong PPCG3, hình chiếu bằng được đặt ở trên so với hình chiếu đứng

Hình nón có hình chiếu đứng là tam giác cân, hình chiếu bằng là:

Hình nón có hình chiếu đứng là tam giác cân, hình chiếu bằng là hình tròn.

Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất, mặt phẳng hình chiếu cạnh đặt ở:

Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất, mặt phẳng hình chiếu cạnh đặt ở bên phải vật thể

Để diễn tả chính xác hình dạng vật thể, ta chiếu vuông góc vật thể theo:

Để diễn tả chính xác hình dạng vật thể, ta chiếu vuông góc vật thể theo ba hướng để xác định các hình chiếu vuông góc của vật thể về cả 3 chiều.

Để các hình chiếu cùng nằm trên một mặt phẳng thì sau khi chiếu theo PPCG phải quay mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh một góc bao nhiêu?

Để các hình chiếu cùng nằm trên một mặt phẳng thì sau khi chiếu theo PPCG phải quay mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh một góc $90^{0}$

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X