Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 2: Hình chiếu vuông góc

Đề trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 2 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2 Công nghệ lớp 11 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất, mặt phẳng hình chiếu cạnh đặt ở:
Câu 2. Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất vị trí hình chiếu bằng được đặt ở đâu trong bản vẽ?
Câu 3. Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất sau khi chiếu vật thể lên các mặt phẳng hình chiếu để hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh cùng nằm trên mặt phẳng hình chiếu đứng thì:
Câu 4. Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất vị trí hình chiếu đứng được đặt ở đâu trong bản vẽ?
Câu 5. Có bao nhiêu phương pháp chiếu góc:
Câu 6. Phương pháp chiếu nào thường được nước ta và các nước châu âu thường dùng:
Câu 7. Phương pháp chiếu nào thường được các nước châu mỹ và một số nước khác dùng:
Câu 8. Để các hình chiếu cùng nằm trên một mặt phẳng thì sau khi chiếu theo PPCG phải quay mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh một góc bao nhiêu?
Câu 9. Trong PPCG3, hình chiếu bằng được đặt như thế nào so với hình chiếu đứng?
Câu 10. Đối với phương pháp chiếu góc thứ ba thì:
Câu 11. Trong phương pháp hình chiếu vuông góc, hướng chiếu từ trước vào ta được 

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 2: Hình chiếu vuông góc

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 7B
Câu 2CCâu 8B
Câu 3BCâu 9B
Câu 4ACâu 10B
Câu 5BCâu 11B
Câu 6A

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X