Trong một môi trường trong suốt nhưng không đồng tính thì ánh sáng:

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trong một môi trường trong suốt nhưng không đồng tính thì ánh sáng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X