Chùm ánh sáng phát ra từ một đèn pin là chùm tia:

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Chùm ánh sáng phát ra từ một đèn pin là chùm tia:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X