Trong một mạch kín, hai cực của pin được nối với nhau bằng một dây đồng. Các

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trong một mạch kín, hai cực của pin được nối với nhau bằng một dây đồng. Các electron tự do trong dây sẽ bị cực nào hút, cực nào đẩy?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X