Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 7 bài 20 - Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại có đáp án

Câu 1. Chọn câu đúng:

A. Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua

B. Chất dẫn điện là chất không cho dòng điện đi qua

C. Chất dẫn điện là chất tác động giúp dòng các hạt mang điện chuyển động nhanh hơn

D. Chất dẫn điện là chất tác động giúp dòng các hạt mang điện chuyển động chậm hơn

Câu 2. Chất dẫn điện là chất.......dòng điện đi qua.

A. Cho

B. Không cho

C. Cản trở

D. Cho một phần

Câu 3. Chất cách điện là:

A. Chất cho dòng điện đi qua

B. Chất không cho dòng điện đi qua

C. Chất tác động giúp dòng các hạt mang điện chuyển động nhanh hơn

D. Chất tác động giúp dòng các hạt mang điện chuyển động chậm hơn

Câu 4. Chọn câu đúng:

A. Chất cách điện là chất cho dòng điện đi qua

B. Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua

C. Chất cách điện là chất tác động giúp dòng các hạt mang điện chuyển động nhanh hơn

D. Chất cách điện là chất tác động giúp dòng các hạt mang điện chuyển động chậm hơn

Câu 5. Chất cách điện là chất.......dòng điện đi qua.

A. Cho

B. Không cho

C. Tăng cường cường độ

D. Cho một phần

Câu 6. Kim loại là chất:

A. Dẫn điện

B. Cách điện

C. Vừa dẫn điện vừa cách điện

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 7. Vật liệu nào sau đây là chất dẫn điện?

A. Gỗ

B. Thủy tinh

C. Nhựa

D. Kim loại

Câu 8. Chọn câu đúng nhất:

A. Kim loại là chất dẫn điện

B. Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử

C. Trong kim loại luôn tồn tại các điện tử tự do

D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 9. Dòng điện trong kim loại là:

A. Dòng các proton chuyển động có hướng

B. Dòng các notron dịch chuyển có hướng

C. Dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng

D. Dòng các nguyên tử tự do do dịch chuyển có hướng

Câu 11. Electron tự do có trong vật nào dưới đây?

A. Mảnh nilong

B. Mảnh sắt

C. Mảnh giấy khô

D. Mảnh nhựa

Câu 12. Chọn câu phát biếu sai

A. Trong kim loại có các electron thoát ra khỏi nguyên tử.

B. Trong kim loại tồn tại các ion âm

C. Trong kim loại chứa các điện tử tự do

D. Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử

Câu 13. Electron tự do có trong phần nào của dây điện:

A. Phần vỏ nhựa của dây

B. Phần đầu của đoạn dây

C. Phần cuối của đoạn dây

D. Phần lõi của dây

Câu 14. Trong vật nào dưới đây không có electron tự do?

A. Một đoạn dây thép

B. Một đoạn dây đồng

C. Một đoạn dây nhựa

D. Một đoạn dây nhôm

Câu 15. Vật nào dưới đây là vật cách điện?

A. Một đoạn ruột bút chì

B. Một đoạn dây thép

C. Một đoạn dây nhôm

D. Một đoạn dây nhựa

Câu 16. Vật nào dưới đây là vật cách điện?

A. Một mảnh thủy tinh

B. Một đoạn dây thép

C. Một thanh sắt

D. Một đoạn dây đồng

Câu 18. Khi nối liền hai cực của pin bằng dây dẫn kim loại với hai đầu của bóng đèn thì có các điện tích dịch chuyển như thế nào qua dây dẫn và dây tóc bóng đèn?

A. Các điện tích dương dịch chuyển từ cực dương sang cực âm

B. Các điện tích dương dịch chuyển từ cực âm sang cực dương

C. Các electron tự do dịch chuyển từ cực âm sang cực dương

D. Các electron tự do dịch chuyển từ cực dương sang cực âm

Câu 21. Kim loại là chất dẫn điện tốt vì:

A. Trong kim loại có nhiều hạt nhân tự do.

B. Trong kim loại có nhiều nguyên tử tự do.

C. Trong kim loại có nhiều electron tự do.

D. Trong kim loại có nhiều hạt nhân, nguyên tử và electron tự do.

Câu 22. Trong kim loại, electron tự do là những electron

A. quay xung quanh hạt nhân.

B. chuyển động được từ vị trí này đến vị trí khác.

C. thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại.

D. chuyển động có hướng.

Câu 24. Chất dẫn điện là chất:

A. có khả năng cho dòng điện đi qua.

B. có khả năng cho các hạt mang điện tích dương chuyển động qua.

C. có khả năng cho các hạt mang điện tích âm chuyển động qua.

D. Các câu A, B, C đều đúng.

Câu 26. Trong vật nào dưới đây không có các êlectron tự do?

A. Một đoạn dây thép.

B. Một đoạn dây đồng.

C. Một đoạn dây nhựa.

D. Một đoạn dây nhôm

Câu 27. Các vật nào sau đây là vật cách điện?

A. Thủy tinh, cao su, gỗ

B. Sắt, đồng, nhôm

C. Nước muối, nước chanh

D. Vàng, bạc

Câu 29. Dòng điện trong các dây dẫn kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng. Các electron tự do này do đâu mà có?

A. Do các dây dẫn này bị nhiễm điện khi nhận thêm các electron

B. Do các nguồn điện sản ra các electron và đẩy chúng dịch chuyển trong các dây dẫn

C. Do các electron này bứt khỏi nguyên tử kim loại và chuyển động tự do trong dây dẫn

D. Do cả ba nguyên nhân nói trên

Câu 30. Trong một mạch kín, hai cực của pin được nối với nhau bằng một dây đồng. Các electron tự do trong dây sẽ bị cực nào hút, cực nào đẩy?

A. Cực dương hút, cực âm đẩy

B. Cực dương đẩy, cực âm hút

C. Hai cực cùng hút

D. Hai cực cùng đẩy

Câu 31. Chất nào dưới đây dẫn điện tốt nhất?

A. Không khí

B. Than chì

C. Đồng

D. Gỗ

Câu 32. Chất nào dưới đây dẫn điện tốt nhất?

A. Nước cất

B. Không khí

C. Than chì

D. Vàng

Câu 33. Trong kim loại, điện tích nào dễ dàng dịch chuyển?

A. Hạt nhân nguyên tử

B. Electron trong nguyên tử

C. Electron tự do

D. Không có điện tích nào

Câu 34. Trong kim loại, các electron được gọi là electron tự do là:

A. Các electron thoát ra khỏi kim loại và chuyển động tự do

B. Các electron thoát ra khỏi nguyên tử kim loại và chuyển động tự do trong toàn khối kim loại

C. Các electron tự do trong nguyên tử kim loại

D. A, B, C đều đúng

Câu 35. Các vật liệu sau thường dùng làm vật cách điện:

A. Sứ, kim loại, nhựa, cao su.

B. Sơn, gỗ, chì, gang, sành.

C. Than, gỗ, đồng, kẽm, nilông.

D. Nhựa, nilông, sứ, cao su.

Câu 36. Nhóm vật liệu nào sau đây cách điện?

A. Thủy tinh, cao su, gỗ khô.

B. Sắt, đồng, nhôm

C. Nước chanh, nước muối.

D. Thiếc, bạc.

Câu 37. Chất nào sau đây cách điện tốt nhất

A. Cao su

B. Sứ

C. Không khí

D. Nhựa

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 20B
Câu 2ACâu 21C
Câu 3BCâu 22C
Câu 4BCâu 23C
Câu 5BCâu 24D
Câu 6ACâu 25B
Câu 7DCâu 26B
Câu 8DCâu 27A
Câu 9CCâu 28D
Câu 10BCâu 29C
Câu 11BCâu 30A
Câu 12BCâu 31C
Câu 13DCâu 32D
Câu 14CCâu 33C
Câu 15DCâu 34B
Câu 16ACâu 35D
Câu 17ACâu 36A
Câu 18CCâu 37B
Câu 19D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X