Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 7 bài 20 - Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại có đáp án

Câu 1. Chọn câu đúng:
Câu 2. Chất dẫn điện là chất.......dòng điện đi qua.
Câu 3. Chất cách điện là:
Câu 4. Chọn câu đúng:
Câu 5. Chất cách điện là chất.......dòng điện đi qua.
Câu 6. Kim loại là chất:
Câu 7. Vật liệu nào sau đây là chất dẫn điện?
Câu 8. Chọn câu đúng nhất:
Câu 9.

Dòng điện trong kim loại là:

Câu 10. Dòng điện trong kim loại là dòng các .......... dịch chuyển có hướng
Câu 11. Electron tự do có trong vật nào dưới đây?
Câu 12. Chọn câu phát biếu sai
Câu 13. Electron tự do có trong phần nào của dây điện:
Câu 14. Trong vật nào dưới đây không có electron tự do?
Câu 15. Vật nào dưới đây là vật cách điện?
Câu 16. Vật nào dưới đây là vật cách điện?
Câu 17. Vật nào sau đây là chất cách điện?
Câu 18. Khi nối liền hai cực của pin bằng dây dẫn kim loại với hai đầu của bóng đèn thì có các điện tích dịch chuyển như thế nào qua dây dẫn và dây tóc bóng đèn?
Câu 19. Trong các chất sau đây, chất nào không phải là chất cách điện?
Câu 20. Trong các dụng cụ và thiết bị điện thường dùng, vật liệu cách điện nào sử dụng nhiều nhất?
Câu 21. Kim loại là chất dẫn điện tốt vì:
Câu 22. Trong kim loại, electron tự do là những electron
Câu 23. Tia chớp là do các điện tích chuyển động rất nhanh qua không khí tạo ra. Trong trường hợp này không khí tại đó
Câu 24. Chất dẫn điện là chất:
Câu 25. Các êlectrôn tự do trong dây dẫn kim loại bị cực dương của pin ....., cực âm của pin ......
Câu 26. Trong vật nào dưới đây không có các êlectron tự do?
Câu 27. Các vật nào sau đây là vật cách điện?
Câu 28. Trong các chất sau đây, chất nào không phải là chất cách điện?
Câu 29. Dòng điện trong các dây dẫn kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng. Các electron tự do này do đâu mà có?
Câu 30. Trong một mạch kín, hai cực của pin được nối với nhau bằng một dây đồng. Các electron tự do trong dây sẽ bị cực nào hút, cực nào đẩy?
Câu 31. Chất nào dưới đây dẫn điện tốt nhất?
Câu 32. Chất nào dưới đây dẫn điện tốt nhất?
Câu 33. Trong kim loại, điện tích nào dễ dàng dịch chuyển?
Câu 34. Trong kim loại, các electron được gọi là electron tự do là:
Câu 35. Các vật liệu sau thường dùng làm vật cách điện:
Câu 36. Nhóm vật liệu nào sau đây cách điện?
Câu 37. Chất nào sau đây cách điện tốt nhất

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 20B
Câu 2ACâu 21C
Câu 3BCâu 22C
Câu 4BCâu 23C
Câu 5BCâu 24D
Câu 6ACâu 25B
Câu 7DCâu 26B
Câu 8DCâu 27A
Câu 9CCâu 28D
Câu 10BCâu 29C
Câu 11BCâu 30A
Câu 12BCâu 31C
Câu 13DCâu 32D
Câu 14CCâu 33C
Câu 15DCâu 34B
Câu 16ACâu 35D
Câu 17ACâu 36A
Câu 18CCâu 37B
Câu 19D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X