Trong máy khâu, muốn may được vải thì kim máy phải chuyển động:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Trong máy khâu, muốn may được vải thì kim máy phải chuyển động:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X