Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 30 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 30 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 30 Công nghệ lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Các bộ phận trong máy có:

A. Duy nhất một dạng chuyển động

B. Có 2 dạng chuyển động

C. Có nhiều dạng chuyển động khác nhau

D. Đáp án khác

Câu 2. Trong máy khâu, muốn may được vải thì kim máy phải chuyển động:

A. Thẳng lên xuống

B. Thẳng từ dưới lên theo một chiều

C. Thẳng từ trên xuống theo một chiều

D. Tròn

Câu 4. Cơ cấu tay quay - con trượt thuộc cơ cấu:

A. Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến

B. Biến chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay

C. Biến chuyển động quay thành chuyển động lắc

D. Biến chuyển dộng lắc thành chuyển động quay

Câu 6. Ứng dụng cơ cấu tay quay - con trượt dùng trong:

A. Máy khâu đạp chân

B. Máy cưa gỗ

C. Ô tô

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Cơ cấu tay quay - thanh lắc thuộc cơ cấu:

A. Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến

B. Biến chuyển động quay thành chuyển động lắc

C. Biến chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay

D. Biến chuyển động lắc thành chuyển động quay

Câu 9. Ứng dụng của cơ cấu tay quay - thanh lắc trong:

A. Máy dệt

B. Máy khâu đạp chân

C. Xe tự đẩy

D. Cả 3 đáp án trên

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 30: Biến đổi chuyển động

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6D
Câu 2ACâu 7B
Câu 3BCâu 8C
Câu 4ACâu 9D
Câu 5CCâu 10A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X