Cơ cấu tay quay - con trượt thuộc cơ cấu:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 12/09/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Cơ cấu tay quay - con trượt thuộc cơ cấu:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cơ cấu tay quay - con trượt thuộc cơ cấu: Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến

Kiến thức bổ sung:

* Cấu tạo: Gồm tay quay 1, thanh truyền 2, con trượt 3, giá đỡ 4

* Nguyên lý làm việc: Khi tay quay 1 quay quanh trục A, đầu B của thanh truyền chuyển động tròn, làm con trượt 3 chuyển động tịnh tiến qua lại trên giá 4

* Ứng dụng: máy khâu đạp chân, máy cưa gỗ, ô tô, máy hơi nước...

* Ví dụ: Cơ cấu pít tông – xi lanh trong Ôtô, xe máy; Máy khâu đạp chân; Thanh răng

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cấu tạo cơ cấu tay quay - thanh lắc gồm mấy bộ phận?


Đáp án: C
Đó là tay quay, thanh truyền, thanh lắc, giá đỡ.

Trong cơ cấu tay quay - thanh lắc, khâu dẫn là cách gọi khác của:

Trong cơ cấu tay quay - thanh lắc, khâu dẫn là cách gọi khác của: Tay quay

Cơ cấu tay quay - thanh lắc thuộc cơ cấu:

Cơ cấu tay quay - thanh lắc thuộc cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động lắc.

Giải thích:

- Cơ cấu tay quay - thanh lắc gồm: tay quay 1, thanh truyền 2, thanh lắc 3 và giá đỡ 4. Chúng được nối với nhau bằng các khớp quay.

- Khi tay quay 1 quay đều quanh trục A, thông qua thanh truyền 2, làm thanh lắc 3 lắc qua lắc lại quanh trục D một góc nào đó. Tay quay 1 được gọi là khâu dẫn.

- Cơ cấu tay quay - thanh lắc được dùng trong nhiều loại máy như: máy dệt, máy khâu đạp chân, xe tự đẩy...

Cơ cấu tay quay thanh lắc thuộc cơ cấu:

Ứng dụng cơ cấu tay quay - con trượt dùng trong:

Ứng dụng cơ cấu tay quay - con trượt dùng trong: Máy khâu đạp chân; Máy cưa gỗ; Ô tô

Cấu tạo cơ cấu tay quay - con trượt gồm mấy bộ phận?


Đáp án: C
Đó là tay quay, thanh truyền, con trượt, giá đỡ.

Ứng dụng của cơ cấu tay quay - thanh lắc trong:

Ứng dụng của cơ cấu tay quay - thanh lắc trong: Máy dệt; Máy khâu đạp chân; Xe tự đẩy

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X