Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh AB = a, SA bot left( ABCD

Xuất bản: 24/12/2020 - Cập nhật: 24/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh $AB = a$, $SA \bot \left( {ABCD} \right)$ và $SA = a$. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X