Trong chế độ khí hậu, ở miền Bắc phân chia thành 2 mùa nào?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong chế độ khí hậu, ở miền Bắc phân chia thành 2 mùa nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong chế độ khi hậu, ở miền Bắc phân chia thành 2 mùa là mùa đông lạnh, ít mưa và mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X