Tại sao hình thành các trung tâm mưa ít, mưa nhiều ở nước ta?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tại sao hình thành các trung tâm mưa ít, mưa nhiều ở nước ta?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyên nhân chính hình thành các trung tâm mưa ít, mưa nhiều ở nước ta là do có sự kết hợp giữa địa hình và hoàn lưu gió mùa. Nơi khuất gió mưa ít, nơi đón gió mưa nhiều.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X