So với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì Huế là nơi có cân bằng ẩm lớn nhất.

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

So với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì Huế là nơi có cân bằng ẩm lớn nhất. Nguyên nhân chính là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

So với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì Huế là nơi có cân bằng ẩm lớn nhất là do Huế có lượng mưa khá lớn nhưng mùa mưa trùng với mùa lạnh nên ít bốc hơi.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Tác động toàn diện của Biển Đông lên khí hậu nước ta là như thế nào?

Tác động toàn diện của Biển Đông lên khí hậu nước ta làm cho khí hậu nước ta mang đặc tính khí hậu hải dương nên điều hòa hơn.

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta biểu hiện ở

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta biểu hiện ở tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm, nền nhiệt độ cao và nhiệt độ trung bình năm trên 20 độ C, tổng số giờ nắng từ 1400 - 3000 giờ/năm.

Tính chất đa dạng của khí hậu nước ta thể hiện:

Tính chất đa dạng của khí hậu nước ta thể hiện: Khí hậu nước ta phân hóa mạnh mẽ theo không gian và theo thời gian.

Giải thích:

- Khí hậu nước ta phân hoá từ Bắc vào Nam:

+ Miền khí hậu phía Bắc: có mùa đông lạnh, tương đối ít mưa, nửa cuối mùa đông ẩm ướt, mùa hè nóng và mưa nhiều.

Một trong những yếu tố quan trọng khiến khí hậu nước ta không khô hạn như các nước cùng vĩ độ ở Tây Á, Tây Phi là

Một trong những yếu tố quan trọng khiến khí hậu nước ta không khô hạn như các nước cùng vĩ độ ở Tây Á, Tây Phi là gió mùa

Đặc điểm nào sau đây quy định tính chất gió mùa của khí hậu nước ta?

Thiên nhiên Việt Nam mang tính chất nhiệt đới, ẩm, gió mùa. Tính chất nhiệt đới do vị trí nội chí tuyến Bắc Bán cầu quy định, tính chất ẩm do vị trí giáp biển Đông, tính chất gió mùa do nước ta nằm trong khu vực châu Á gió mùa nên khí hậu nước ta mang tính chất gió mùa.

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi vị trí nào?

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi vị trí nằm trong vùng nội chí tuyến.

Giải thích: Do nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến, chính vì vậy khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới với lượng nhiệt nhận được hàng năm rất lớn.

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi vị trí

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi vị trí nằm trong vùng nội chí tuyến, lượng bức xạ hàng năm nhận được lớn do góc nhập xạ lớn.

Tác động của khối khí nhiệt đới ẩm Bắc Ấn Độ Dương tới khí hậu nước ta vào mùa hạ là

Vào đầu mùa hạ, khối khí nhiệt đới ẩm Bắc Ấn Độ Dương di chuyển vào nước ta theo hướng tây nam xâm nhập trực tiếp và gây mưa lớn cho đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên

Tác động toàn diện của biển Đông lên khí hậu nước ta là

Tác động toàn diện của biển Đông lên khí hậu nước ta là làm ho khí hậu nước ta mang đặc tính khí hậu hải dương nên điều hòa hơn

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được bảo toàn do

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được bảo toàn do địa hình đồi núi thấp chiếm ưu thế, đai ôn đới gió mùa trên núi chỉ có ở khu vực Hoàng Liên Sơn.

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X