Ở nước ta, Tín phong hoạt động mạnh nhất vào thời gian nào?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ở nước ta, Tín phong hoạt động mạnh nhất vào thời gian nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Vào thời kì chuyển tiếp giữa gai mùa gió ở nước ta gió tín phong hoạt động mạnh nhất.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X